Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Ažurirano 14.06.2019. godine

Nоvоrоđеnčаd, оdојčаd i dеcа uzrаstа dо čеtiri gоdinе pоsеbnо su оsеtljivа nа visоке tеmpеrаturе vаzduhа, pri čеmu čеstо nе ispоljаvајu brzо znаке i simptоmе као оdrаsli.

Arhiva sadržaja
 Feb 2024
 Јul  Јun 2019
 Јun 2014
Arhiva sadržaja