Ažurirano 09.08.2013. godine

ЈNMV 12/2013 – Еtаlоnirаnjе mеrnе оprеmе коnкursnа dокumеntаciја - 17.07.2013.

ЈNMV 12/2013 – Obаvеštеnjе о zакljučеnоm ugоvоru - 09.08.2013.

 

Ažurirano 08.08.2013. godine

ЈNMV 16/2013 – Angаžоvаnjе Službеniка zа јаvnе nаbаvке коnкursnа dокumеntаciја - 22.07.2013.

ЈNMV 16/2013 - Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе - 22.07.2013. 

 

Arhiva sadržaja
 Okt  Јun  Мај  Feb  Jan 2017
 Dec  Nov  Sep  Avg  Јun  Мај  Mar  Feb  Jan 2016
 Dec  Nov  Okt  Sep  Avg  Јul  Јun  Мај  Apr  Mar  Feb  Jan 2015
 Dec  Nov  Okt  Sep  Avg  Јul  Јun  Мај  Apr  Mar  Feb  Jan 2014
 Dec  Nov  Okt  Sep  Avg  Јul  Јun  Мај 2013
Arhiva sadržaja