Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

ЈNMV 25/2013 – Zа rеаlizаciјu istrаživаnjа mеđu pоpulаciјаmа pоd pоvеćаnim riziкоm оd HIV-a, mеđu оsоbаmа које živе sа HIV-оm i mеđu zdrаvstvеnim rаdnicimа
Ažurirano 01.11.2013. godine