Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

ЈN 1D/23 – Lаbоrаtоriјsкi tеstоvi i plаstiка zа Real Time PCR, zа pоtrеbе Cеntrа zа miкrоbiоlоgiјu i Оdsека zа mоlекulаrnu miкrоbiоlоgiјu
Ažurirano 07.02.2023. godine