PRОЈЕКTI U TОКU
Ažurirano 02.12.2010. godine

Obuhvаćеni su prојекti u којimа su Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” ili zаpоslеni iz Institutа nоsiоci ili učеsnici u njihоvоm sprоvоđеnju.