Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Здравствени показатељи у Републици Србији – систем презентације података

Основна намена Система за презентацију података (СПП) је приказ расположивих статистичких података према географским областима, помоћу кориснички оријентисаног графичког формата. Овај систем је својеврстан алат, који може да обезбеди брз и лак приступ великом броју прикупљених статистичких података и олакша њихову употребу.

Прва верзија СПП-а развијена је раних 90-их година прошлог века за потребе Светске здравствене организације (СЗО), а у циљу креирања базе података “Здравље за све”. База је креирана као “off-line” верзија а касније пласирана на web-презентацији СЗО (види www.euro.who.int/HFADB). Многе земље су такође почеле да користе СПП како би олакшале приступ и коришћење података из домена националне здравствене статистике.

СПП је додатно развијан од стране стручњака Института за јавно здравље Србије, у циљу олакшаног коришћења здравствених показатеља за доношење одлука, надзор и руковођење здравственим системом на националном и локалном нивоу. У том смислу СПП је једноставан и ефикасан алат за побољшање националног здравственог информационих система који чини прикупљене податке доступним свим заинтересованим странама. Додатна вредност СПП-а је у томе што повратне информације од стране корисника унапређују доступност и квалитет података којим систем располаже.

Систем презентације података о Здравственим показатељима Републике Србије садржи осам сетова показатеља који се односе на следеће области:

• демографија и други социоекономски показатељи
• морталитет
• оболевање
• животни стилови
• животна средина
• здравствени ресурси
• коришћење здравствене службе
• здравље мајке и детета.

Преузми базу на српском језику

Преузми базу на енглеском језику

Упутство за корисникеАжурирано 11.02.2021.