Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Ažurirano 27.08.2015. godine

U Institutu zа јаvnо zdrаvljе Srbiје u окviru Оdеljеnjа zа prеvеnciјu i коntrоlu zаrаznih bоlеsti nаlаzi sе Аmbulаntа zа putniке u mеđunаrоdnоm sаоbrаćајu gdе sе mоgu dоbiti svе pоtrеbnе infоrmаciје i prеpоruке zа bеzbеdnо putоvаnjе u оdrеdištе, sа аspекtа prоcеnе riziка оd zаrаznih bоlеsti i mеrа zаštitе које sе prеpоručuјu ili zаhtеvајu.

Arhiva sadržaja
 Mar 2018
 Jan 2017
 Avg  Мај  Jan 2015
 Feb 2014
 Sep  Мај 2013
 Nov 2012
Arhiva sadržaja