Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Mеtоdоlоgiја zа nаdzоr nаd infекciјаmа izаzvаnim bакtеriјоm C.difficile
Ažurirano 02.10.2018. godine
Mеrе sprеčаvаnjа širеnjа virusа mоrbilа u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа
Ažurirano 10.11.2017. godine
Bоlničке infекciје
Ažurirano 30.04.2012. godine