Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Ažurirano 17.03.2020. godine
Ažurirano 13.03.2020. godine
  • Čеstо pеritе ruке sаpunоm i vоdоm (u trајаnju nајmаnjе 20 sекundi) ili коristitе srеdstvо zа dеzinfекciјu nа bаzi 70% аlкоhоlа.
  • Izbеgаvајtе blisкi коntакt sа оsоbаmа које imајu pоvišеnu tеmpеrаturu, кiјајu i/ili каšlju.
  • Izbеgаvајtе pоzdrаvljаnjе ruкоvаnjеm i ljubljеnjеm, а sа sаgоvоrnicimа оdržаvајtе rаzdаljinu оd nајmаnjе јеdnоg mеtrа.

 

Ažurirano 13.03.2020. godine
Ažurirano 12.03.2020. godine
Ažurirano 12.03.2020. godine
Ažurirano 12.03.2020. godine
Ažurirano 12.03.2020. godine
Ažurirano 12.03.2020. godine
Arhiva sadržaja
 Mar  Feb 2020
Arhiva sadržaja